Kouvolan Yhteiskoulu palaa, 112 - päivä muuttui pelastustehtäväksi

Suomessa vietetään vuosittain 11. helmikuuta valtakunnallista 112-hätänumeropäivää. Päivän tavoitteena on edistää kansalaisten tietoisuutta 112 hätänumerosta ja sen kautta saatavista turvallisuuspalveluista. Kymenlaakson pelastuslaitos on osallistunut tapahtumaan vuosittain. Kouvolassa Kauppalankadun paloasemalla vietettiin avoimia ovia 112-päivänä vuonna 2014. Tapahtuma kuitenkin keskeytyi, kun paloasemalle tuli hälytystehtävä klo 11.48 rakennuspalo suuri Kouvola Salpausselänkatu yhteiskoulu.

 

Aamupäivän aikana yhteiskoulun liikuntasalissa oli huomattu pistävää hajua. Huoltomies ja henkilökunta olivat tarkastaneet eritiloja ja liikuntasalista oli myös avattu ikkunoita tuuletusta varten. Mitään tulipaloon viittaavaa ei kuitenkaan havaittu tarkastuksista huolimatta. Kouvolan yhteiskoulun tulipalo pääsi kehittymään suotuisissa olosuhteissa poikkeuksellisen voimakkaaksi.

 

Kello 11.45 alkoi koulun pääaulaan urkuparven puusäleiköstä tulla voimakkaasti savua. Osa oppilaista alkoi omatoimisesti poistua rakennuksesta havaittuaan aulaan tulevan savun. Samanaikaisesti toisen kerroksen opettajainhuoneessa havaittiin liikuntasalin ikkunoista näkyvät liekit, ja yläkoulun rehtori antoi keskusradiolla kuulutuksen poistua rakennuksesta. Kuulutus ei kuitenkaan kuulunut kaikkiin luokkiin, koska joissakin luokissa kaiuttimet oli laitettu pois päältä tai niiden ääni säädetty hiljaiselle.

Liikuntasali kamerat 2014 02 11 11 47

Kuva 1. Oppilaita poistumassa pääaulassa klo 11:47 (Valvontakamerat) 

Yhteiskoulun rakennuspalosta tehtiin Kuopion hätäkeskukseen useita hätäilmoituksia, joista ensimmäinen tuli läheisestä kerrostalosta kello 11.46. Soittaja oli kertonut liikuntasalin katon olevan tulessa ja liekkejä näkyvän rakennuksen takaa. Ilmoituksen mukaan myös koulurakennuksesta oli alettu poistumaan ulos.

 

20140211 yhteiskoulu palo

Kuva 2. Liikuntasali täyden palon vaiheessa. (Kymenlaakson pelastuslaitos)

 

Ensimmäisen pelastusyksikön sammutustoiminta liikuntasalissa viivästyi alkuvaiheessa, koska pelastajat joutuivat varmistamaan viimeisten oppilaiden turvallista poistumista. Alkutilanteessa pelastusresursseja sitoivat myös yhden opettajan ja oppilaan etsintä, tehtävää suoritettiin savusukeltajien avulla. Lopulta kadoksissa olleiden pelastaminen suoritettiin irtotikkaiden avulla toisen kerroksen ikkunan kautta.

 

Valvontak Paaovi 2014 2 11

Kuva 3. Viimeisen luokan oppilaat poistuvat 11:56. (Valvontakamera)

 

Tulipalo levisi liikuntasalista sisäkautta aulaan ja liikuntasalin rikkoontuneiden ikkunoiden kautta koko koulurakennuksen kattorakenteisiin sekä opettajainhuoneeseen. Rakennuksessa oli tapahtumahetkellä noin 500 oppilasta ja 35 kouluhenkilökuntaan kuuluvaa, jotka kaikki poistuivat tai pelastettiin rakennuksesta. Yhdeksän savukaasuja hengittänyttä sai hoitoa paikan päällä, ketään ei viety sairaalaan.
Tulipalosta aiheutui lähes 8 miljoonan euron palovahingot ja rakennus päätettiin myöhemmin purkaa.

 

IMG 0101

Kuva 4. Tulipalo on levinnyt pääaulan kattorakenteisiin. (Kymenlaakson pelastuslaitos)

 

Tutkimuksissa myöhemmin selvisi palon syttymissyy. Palo sai alkunsa vikaantuneesta sähkökaapelista liikuntasalin nurkkauksessa, sähkökeskuksen takana olleessa umpinaisessa tilassa. Valvontakameroiden tallenteista selvisi, että suurin osa oppilaista toimi vuosittaisissa poistumisharjoituksissa opetetulla tavalla ja poistuivat ripeästi ja rauhallisesti, vaikka savua oli tilan yläosassa jo paljon. Ainoastaan muutamia oppilaat hätääntyivät, mutta muiden rauhallinen käytös esti paniikin ja loukkaantumisilta vältyttiin.

 

Suomessa on paljon Kouvolan yhteiskoulun kaltaisia vanhoja oppilaitoksia, joissa ei ole automaattista paloilmoitinjärjestelmää. Poistumistiematkat ovat pitkiä ja palo-osastot suuria. Kouvolassa poistuminen hidastui, koska kuulutukset eivät kuuluneet jokaisessa luokassa. Äänenvoimakkuus oli säädetty alhaiseksi tai pois. Kattava ja toimiva kuulutusjärjestelmä on tarpeen erityisesti silloin, kun rakennuksessa ei ole automaattista paloilmoitinta.

 

Onnettomuustutkintakeskus teki turvallisuustutkinnan Kouvolan yhteiskoulun tapahtumista ja pelastustoiminnasta. Onnettomuustutkintakeskus suositteli ympäristöministeriötä huolehtimaan siitä, "että uusiin koulurakennuksiin joitain perusteltuja poikkeuksia lukuun ottamatta asennetaan automaattinen paloilmoitinjärjestelmä sekä kuulutuslaitteisto. Vanhojen koulujen rakennusmääräyksiin ei haluttu asettaa uusia velvoitteita."
(Tutkintaseloste Y2014-01 s. 3)

 

"Toisen uuden suosituksen mukaan opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen tulee ohjeistuksella huolehtia siitä, että kunnat ja muut oppilaitoksia hallinnoivat tahot arvioivat asian-mukaisen paloilmoitinjärjestelmän ja kuulutuslaitteiston tarpeen ja toimivuuden." (Tutkintaseloste Y2014-01 s. 3)

 


Palopäällikkö Tero Vanhamaa ja Paloinsinööri Juhani Carlson, Kymenlaakson pelastuslaitos

 

Turvallisuusviranomaiset ovat koonneet #100tarinaa työstään ja arjestaan. http://intermin.fi/100-tarinaa 

Tykkää meistä Facebookissa